Johannesevangeliet 7:25

Då sade några av invånarna i Jerusalem: "Är det inte honom som de försöker döda?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔλεγον   οὖν   τινες   ἐκ   τῶν   Ἱεροσολυμιτῶν·   οὐχ   οὗτός   ἐστιν   ὃν   ζητοῦσιν   ἀποκτεῖναι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla Were saying V-IAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G5100 τινες något, någon, några some X-NPM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne those T-GPM
G2415 Ἱεροσολυμιτῶν· Jerusalems invånare of Jerusalem, N-GPM-L
G3756 οὐχ inte Not PRT-N
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1510 ἐστιν är is he V-PAI-3S
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G2212 ζητοῦσιν söka, söka efter they seek V-PAI-3P
G0615 ἀποκτεῖναι; döda, slakta to kill? V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.