Johannesevangeliet 7:13

Men ingen vågade tala öppet om honom, av fruktan för de judiska ledarna.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐδεὶς   μέντοι   παρρησίᾳ   ἐλάλει   περὶ   αὐτοῦ   διὰ   τὸν   φόβον   τῶν   Ἰουδαίων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3762 οὐδεὶς ingen, inget No one A-NSM-N
G3305 μέντοι ännu, ändå, dock, och however CONJ
G3954 παρρησίᾳ öppet tal, frimodigt tal publicly N-DSF
G2980 ἐλάλει tala, säga, predika, uttala was speaking V-IAI-3S
G4012 περὶ omkring about PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him, P-GSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G5401 φόβον rädsla fear N-ASM
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G2453 Ἰουδαίων.¶ Jude Jews. A-GPM-PG
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.