Johannesevangeliet 7:12

Bland folkskarorna (vanligt folk) diskuterades det också mycket (viskades, var det en hemlig debatt) om honom. Några sade: "Han är en god man", medan andra sade: "Nej, han förleder (talar osanning till) folket."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   γογγυσμὸς   περὶ   αὐτοῦ   ἦν   πολὺς   ἐν   τοῖς   ὄχλοις.   οἱ   μὲν   ἔλεγον   ὅτι   ἀγαθός   ἐστιν,   ἄλλοι   δὲ   ἔλεγον·   οὔ,   ἀλλὰ   πλανᾷ   τὸν   ὄχλον.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1112 γογγυσμὸς mumla, tala i tysthet murmuring N-NSM
G4012 περὶ omkring about PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G1510 ἦν är there was V-IAI-3S
G4183 πολὺς många, stor much A-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPM
G3793 ὄχλοις. människor, skara, folkskara crowds. N-DPM
G3588 οἱ -, denna, denne Some T-NPM
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla were saying V-IAI-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G0018 ἀγαθός god, glädjefylld Good A-NSM
G1510 ἐστιν, är He is. V-PAI-3S
G0243 ἄλλοι ändå Others A-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G3756 οὔ, inte No, PRT-N
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G4105 πλανᾷ bedra, förleda, gå vilse He deceives V-PAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3793 ὄχλον. människor, skara, folkskara people. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.