Johannesevangeliet 6:50

men detta är brödet som kommer ner från himlen. Var och en som äter det ska aldrig dö.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτός   ἐστιν   ὁ   ἄρτος   ὁ   ἐκ   τοῦ   οὐρανοῦ   καταβαίνων,   ἵνα   τις   ἐξ   αὐτοῦ   φάγῃ   καὶ   μὴ   ἀποθάνῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G0740 ἄρτος bröd, limpa bread N-NSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven N-GSM
G2597 καταβαίνων, komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner coming down, V-PAP-NSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det it P-GSM
G5315 φάγῃ äta may eat, V-AAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0599 ἀποθάνῃ.¶ dö, omkomma, vara död, döende may die. V-2AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.