Johannesevangeliet 6:49

Era förfäder åt manna i öknen, och de dog,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   πατέρες   ὑμῶν   ἔφαγον   ἐν   τῇ   ἐρήμῳ   τὸ   μάννα   καὶ   ἀπέθανον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ -, denna, denne The T-NPM
G3962 πατέρες fader fathers N-NPM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of You P-2GP
G5315 ἔφαγον äta ate V-AAI-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G2048 ἐρήμῳ vildmark, ödemark, öken wilderness A-DSF
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G3131 μάννα manna manna, N-ASN-HEB
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0599 ἀπέθανον· dö, omkomma, vara död, döende died. V-2AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.