Johannesevangeliet 6:46

Detta betyder att inte någon har sett Fadern, förutom han som kommer från Gud. Han har sett Fadern.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐχ   ὅτι   τὸν   πατέρα   ἑώρακέν   τις   εἰ   μὴ   ὁ   ὢν   παρὰ   τοῦ   θεοῦ,   οὗτος   ἑώρακεν   τὸν   πατέρα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐχ inte Not PRT-N
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G3708 ἑώρακέν se has seen V-RAI-3S
G5100 τις något, någon, några anyone, X-NSM
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 -, denna, denne the [One] T-NSM
G1510 ὢν är being V-PAP-NSM
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud God; N-GSM
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G3708 ἑώρακεν se has seen V-RAI-3S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα.¶ fader Father. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.