Johannesevangeliet 6:38

För jag har kommit ner från himlen, inte för mina egna syften utan för att göra hans vilja som har sänt mig (att utföra hans plan och syften).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   καταβέβηκα   ἀπὸ   τοῦ   οὐρανοῦ   οὐχ   ἵνα   ποιῶ   τὸ   θέλημα   τὸ   ἐμὸν   ἀλλὰ   τὸ   θέλημα   τοῦ   πέμψαντός   με.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom For CONJ
G2597 καταβέβηκα komma ner, sänka sig, gå ner, stiga ner I have come down V-RAI-1S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G3772 οὐρανοῦ himmel heaven, N-GSM
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4160 ποιῶ göra I may do V-PAS-1S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G1699 ἐμὸν min, mitt, mina of Me, S-1SASN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the [One who] T-GSM
G3992 πέμψαντός skicka having sent V-AAP-GSM
G1473 με. jag, mig, min, mitt Me. P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.