Avancerad sök

Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Joh 6:37
Alla som min Fader ger (anförtror) mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig (nej, aldrig) kasta ut (driva bort, från familjen).

Interlinjär versionBETA: (1)

Joh 6:37
πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
alla sorter vem ge mig – fader till mig ska komma, och – anlända till mig inte inte ta bort utanför,