Johannesevangeliet 6:37

Alla som min Fader ger (anförtror) mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig, nej aldrig kasta ut (driva bort, från familjen).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶν   ὃ   δίδωσίν   μοι   ὁ   πατὴρ   πρὸς   ἐμὲ   ἥξει,   καὶ   τὸν   ἐρχόμενον   πρὸς   ἐμὲ   οὐ   μὴ   ἐκβάλω   ἔξω,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter All A-NSN
G3739 vem that R-ASN
G1325 δίδωσίν ge, få gives V-PAI-3S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father, N-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G2240 ἥξει, ska komma will come, V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne the [one] T-ASM
G2064 ἐρχόμενον komma, gå coming V-PNP-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1544 ἐκβάλω ta bort, ta ut, skicka ut, kasta ut shall I cast V-2AAS-1S
G1854 ἔξω, utanför, bort out. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.