Johannesevangeliet 6:35

Jesus svarade dem: "Jag är livets bröd [brödet som mättar med Guds överflödande och äkta liv]. Den som kommer (går) till mig ska aldrig [behöver absolut inte] hungra, och den som tror (litar, förtröstar) på mig ska aldrig [nej, aldrig] någonsin törsta.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   δὲ   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐγώ   εἰμι   ὁ   ἄρτος   τῆς   ζωῆς·   ὁ   ἐρχόμενος   πρὸς   ἐμὲ   οὐ   μὴ   πεινάσῃ,   καὶ   ὁ   πιστεύων   εἰς   ἐμὲ   οὐ   μὴ   διψήσει   πώποτε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G0740 ἄρτος bröd, limpa bread N-NSM
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G2222 ζωῆς· liv, livstid of life; N-GSF
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G2064 ἐρχόμενος komma, gå coming V-PNP-NSM
G4314 πρὸς till to PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3756 οὐ inte never PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3983 πεινάσῃ, vara hungrig may hunger, V-AAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 -, denna, denne the [one] T-NSM
G4100 πιστεύων att tro believing V-PAP-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3756 οὐ inte no PRT-N
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1372 διψήσει törst will thirst V-FAI-3S
G4455 πώποτε. ingen någonsin at any time. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.