Johannesevangeliet 6:13

Då samlade de ihop dem och fyllde tolv flätade korgar, med det som blivit över från de fem små kornbröden när de ätit. [Detta var en mindre korg som bands fast vid midjan för packning och proviant under en resa. Det var antagligen lärjungarnas korgar som användes under matutdelningen. De fick nu också med mat för sin fortsatta resa!]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

συνήγαγον   οὖν   καὶ   ἐγέμισαν   δώδεκα   κοφίνους   κλασμάτων   ἐκ   τῶν   πέντε   ἄρτων   τῶν   κριθίνων   ἃ   ἐπερίσσευσαν   τοῖς   βεβρωκόσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4863 συνήγαγον samla They gathered together V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1072 ἐγέμισαν fylla, bli full filled V-AAI-3P
G1427 δώδεκα tolv twelve A-APM-NUI
G2894 κοφίνους korg hand-baskets N-APM
G2801 κλασμάτων bitar of fragments N-GPN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G4002 πέντε fem five A-GPM-NUI
G0740 ἄρτων bröd, limpa loaves N-GPM
G3588 τῶν -, denna, denne T-GPM
G2916 κριθίνων korn (av korn) barley A-GPM
G3739 vem which R-NPN
G4052 ἐπερίσσευσαν överträffa, överflöda exceeded V-AAI-3P
G3588 τοῖς -, denna, denne to those T-DPM
G0977 βεβρωκόσιν.¶ äta having eaten. V-RAP-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.