Johannesevangeliet 5:31

[Johannes Döparens vittnesbörd:]
Om jag [ensam] vittnar om mig själv [min sanna identitet som Messias] är mitt vittnesbörd inte giltigt. [5 Mos 19:15]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐὰν   ἐγὼ   μαρτυρῶ   περὶ   ἐμαυτοῦ,   ἡ   μαρτυρία   μου   οὐκ   ἔστιν   ἀληθής·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 Ἐὰν om, ifall If COND
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3140 μαρτυρῶ vittna shall bear witness V-PAS-1S
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1683 ἐμαυτοῦ, mej själv, mej Myself, F-1GSM
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G3141 μαρτυρία vittnesmål, vittnesbörd testimony N-NSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G0227 ἀληθής· sann, sannfärdig true. A-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.