Johannesevangeliet 5:30

Jag kan inte göra någonting av mig själv. Det jag hör, det dömer jag, och min dom är rätt (rättvis, rättfärdig), eftersom jag inte söker min egen vilja, utan min Faders vilja, han som har sänt mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   δύναμαι   ἐγὼ   ποιεῖν   ἀπ᾽   ἐμαυτοῦ   οὐδέν·   καθὼς   ἀκούω   κρίνω,   καὶ   ἡ   κρίσις   ἡ   ἐμὴ   δικαία   ἐστίν,   ὅτι   οὐ   ζητῶ   τὸ   θέλημα   τὸ   ἐμὸν   ἀλλὰ   τὸ   θέλημα   τοῦ   πέμψαντός   με   πατρός.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1410 δύναμαι kan, kan inte am able V-PNI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G4160 ποιεῖν göra to do V-PAN
G0575 ἀπ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G1683 ἐμαυτοῦ mej själv, mej Myself F-1GSM
G3762 οὐδέν· ingen, inget nothing; A-ASN-N
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G0191 ἀκούω höra, lyssna I hear, V-PAI-1S
G2919 κρίνω, döma, gå till rätta I judge; V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G2920 κρίσις domstol, fördömelse judgment N-NSF
G3588 -, denna, denne T-NSF
G1699 ἐμὴ min, mitt, mina of Me S-1SNSF
G1342 δικαία rättfärdig just A-NSF
G1510 ἐστίν, är is, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2212 ζητῶ söka, söka efter I seek V-PAI-1S
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G1699 ἐμὸν min, mitt, mina of Me, S-1SASN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G3588 τοῦ -, denna, denne of the [One who] T-GSM
G3992 πέμψαντός skicka having sent V-AAP-GSM
G1473 με jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G3962 πατρός.¶ fader [the] Father. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.