Johannesevangeliet 5:29

och komma ut. De som har gjort gott uppstår till liv, medan de som praktiserat (vanemässigt gjort) ondska (levt utan räkenskap, utan moral) ska uppstå till dom (avskiljning).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐκπορεύσονται,   οἱ   τὰ   ἀγαθὰ   ποιήσαντες   εἰς   ἀνάστασιν   ζωῆς,   οἱ   δὲ   τὰ   φαῦλα   πράξαντες   εἰς   ἀνάστασιν   κρίσεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1607 ἐκπορεύσονται, kommer ut från, inifrån will come forth — V-FDI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G3588 τὰ -, denna, denne T-APN
G0018 ἀγαθὰ god, glädjefylld good A-APN
G4160 ποιήσαντες göra having done, V-AAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0386 ἀνάστασιν uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv [the] resurrection N-ASF
G2222 ζωῆς, liv, livstid of life; N-GSF
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G3588 τὰ -, denna, denne those T-APN
G5337 φαῦλα ond evil A-APN
G4238 πράξαντες göra, utföra having done, V-AAP-NPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G0386 ἀνάστασιν uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv [the] resurrection N-ASF
G2920 κρίσεως. domstol, fördömelse of judgment. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.