Johannesevangeliet 5:25

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Det kommer en tid, ja den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska leva (ha evigt liv).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   ἔρχεται   ὥρα   καὶ   νῦν   ἐστιν   ὅτε   οἱ   νεκροὶ   ἀκούσουσιν   τῆς   φωνῆς   τοῦ   υἱοῦ   τοῦ   θεοῦ   καὶ   οἱ   ἀκούσαντες   ζήσουσιν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2064 ἔρχεται komma, gå is coming V-PNI-3S
G5610 ὥρα timme, ögonblick an hour, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G3753 ὅτε när, medans when ADV
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G3498 νεκροὶ död dead A-NPM
G0191 ἀκούσουσιν höra, lyssna will hear V-FAI-3P
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G5456 φωνῆς röst, rop voice N-GSF
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G3588 τοῦ -, denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne those T-NPM
G0191 ἀκούσαντες höra, lyssna having heard V-AAP-NPM
G2198 ζήσουσιν.¶ leva, levande will live. V-FAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.