Johannesevangeliet 4:38

Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har gjort ett hårt arbete, och ni får gå in i deras arbete [och vara med och skörda resultatet av deras arbete]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   ἀπέστειλα   ὑμᾶς   θερίζειν   ὃ   οὐχ   ὑμεῖς   κεκοπιάκατε·   ἄλλοι   κεκοπιάκασιν,   καὶ   ὑμεῖς   εἰς   τὸν   κόπον   αὐτῶν   εἰσεληλύθατε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0649 ἀπέστειλα skicka, skicka iväg, skicka ut sent V-AAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2325 θερίζειν skörda to reap V-PAN
G3739 vem what R-ASN
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G2872 κεκοπιάκατε· arbeta, bli trött have toiled for; V-RAI-2P
G0243 ἄλλοι ändå others A-NPM
G2872 κεκοπιάκασιν, arbeta, bli trött have toiled, V-RAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2873 κόπον arbeta, besvära, oroa labor N-ASM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1525 εἰσεληλύθατε. komma have entered. V-2RAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.