Johannesevangeliet 4:30

Då började de komma ut till honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐξῆλθον   οὖν   ἐκ   τῆς   πόλεως   καὶ   ἤρχοντο   πρὸς   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1831 ἐξῆλθον gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut They went forth V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G4172 πόλεως stad city N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2064 ἤρχοντο komma, gå were coming V-INI-3P
G4314 πρὸς till unto PREP
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.