Johannesevangeliet 3:25

Nu (därför) uppstod en diskussion mellan Johannes lärjungar och en jude om den ceremoniella reningen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγένετο   οὖν   ζήτησις   ἐκ   τῶν   μαθητῶν   Ἰωάννου   μετὰ   Ἰουδαίου   περὶ   καθαρισμοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1096 ἐγένετο vara, ske, bli, bli gjort, komma Arose V-2ADI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2214 ζήτησις diskussion a debate N-NSF
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på among PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G2491 Ἰωάννου Johannes of John, N-GSM-P
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G2453 Ἰουδαίου Jude [a certain] Jew, A-GSM-PG
G4012 περὶ omkring about PREP
G2512 καθαρισμοῦ. rening purification. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.