Johannesevangeliet 3:19

[I följande stycke, vers 19‑21, återkommer tre liknande fraser med "ljuset" och verbet "komma" som ramar in och förstärker budskapet. Ljuset har kommit och människan har fått ett val: att komma till ljuset eller att inte komma till det.]

Detta är grunden (orsaken) till domen:
    Ljuset har kommit till världen,
men människorna älskade mörkret mer än ljuset
    eftersom deras handlingar var onda (förgiftade, destruktiva).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

αὕτη   δέ   ἐστιν   ἡ   κρίσις   ὅτι   τὸ   φῶς   ἐλήλυθεν   εἰς   τὸν   κόσμον,   καὶ   ἠγάπησαν   οἱ   ἄνθρωποι   μᾶλλον   τὸ   σκότος   ἢ   τὸ   φῶς·   ἦν   γὰρ   αὐτῶν   πονηρὰ   τὰ   ἔργα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 αὕτη detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de This D-NSF
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G2920 κρίσις domstol, fördömelse judgement, N-NSF
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-NSN
G5457 φῶς ljus Light N-NSN
G2064 ἐλήλυθεν komma, gå has come V-2RAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον, värld world, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0025 ἠγάπησαν älska loved V-AAI-3P
G3588 οἱ -, denna, denne T-NPM
G0444 ἄνθρωποι människa men N-NPM
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället rather ADV
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G4655 σκότος mörker darkness N-ASN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller than CONJ
G3588 τὸ -, denna, denne the T-ASN
G5457 φῶς· ljus Light; N-ASN
G1510 ἦν är were V-IAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G4190 πονηρὰ ondskefull evil A-NPN
G3588 τὰ -, denna, denne the T-NPN
G2041 ἔργα. gärning, handling deeds. N-NPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.