Johannesevangeliet 2:7

Jesus sade till tjänarna: "Fyll upp krukorna med vatten", och de fyllde dem till brädden. [Totalt omkring sexhundra liter.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   γεμίσατε   τὰς   ὑδρίας   ὕδατος.   καὶ   ἐγέμισαν   αὐτὰς   ἕως   ἄνω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1072 γεμίσατε fylla, bli full do fill V-AAM-2P
G3588 τὰς -, denna, denne the T-APF
G5201 ὑδρίας vattenkruka jars N-APF
G5204 ὕδατος. vatten with water. N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1072 ἐγέμισαν fylla, bli full they filled V-AAI-3P
G0846 αὐτὰς honom, dem, henne, den, det them P-APF
G2193 ἕως till, förrän, up to PREP
G0507 ἄνω. till brädden, ovanifrån, upp, uppe [the] brim. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.