Johannesevangeliet 2:4

Jesus sade till henne: "Kvinna [inte ett hårt tilltal, utan fyllt med respekt och ömhet], vad har det att göra med dig och mig, min tid (att agera) har ännu inte kommit."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔχουσιν.   λέγει   αὐτῇ   ὁ   Ἰησοῦς·   τί   ἐμοὶ   καὶ   σοί,   γύναι;   οὔπω   ἥκει   ἡ   ὥρα   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2192 ἔχουσιν. ha, vara, behöva they have. V-PAI-3P
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτῇ honom, dem, henne, den, det to her P-DSF
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G5101 τί vad, vilken, vem What I-NSN
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt to Me P-1DS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 σοί, du, ni, er to you, P-2DS
G1135 γύναι; kvinna, hustru woman? N-VSF
G3768 οὔπω inte ännu Not yet ADV-N
G2240 ἥκει ska komma is come V-PAI-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of Me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.