Johannesevangeliet 2:24

Men själv anförtrodde sig inte Jesus åt dem [på samma sätt som han gjorde med sina lärjungar från Galileen], eftersom han kände dem alla. [Jesus såg igenom denna kortvariga ytliga tro som bara berodde på de tecken han gjorde. Det är när tron prövas den kan visa sig vara äkta, se 1 Tim 3:6, 10.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

αὐτὸς   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   οὐκ   ἐπίστευεν   αὐτὸν   αὐτοῖς   διὰ   τὸ   αὐτὸν   γινώσκειν   πάντας  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det On His part P-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G4100 ἐπίστευεν att tro was entrusting V-IAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him[self] P-ASM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὸ -, denna, denne T-ASN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det His P-ASM
G1097 γινώσκειν känna, förstå knowing V-PAN
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all [men], A-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.