Johannesevangeliet 21:10

Jesus sade till dem: "Ta med några av de småfiskar ni fångat."


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

λέγει   αὐτοῖς   ὁ   Ἰησοῦς·   ἐνέγκατε   ἀπὸ   τῶν   ὀψαρίων   ὧν   ἐπιάσατε   νῦν.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 11 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει (lego)
säga, yttra ord, kalla, nämna omnäm... Says
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς (autos)
honom, dem, henne, den, det to them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
P-DPM
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· (Iesous)
Jesus Jesus,
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Person Person
N-NSM-P
G5342 ἐνέγκατε (phero)
bära do bring
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Plur. andra person Plural
V-AAM-2P
G0575 ἀπὸ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, [some] of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῶν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
T-GPN
G3795 ὀψαρίων (opsarion)
fisk, liten fisk fish
Substantiv Substantiv
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
N-GPN
G3739 ὧν (hos, he, ho)
vem that
Relativt pron. Relativt Pronomen
Genitiv Plur. Neutral Genitiv Plural Neutral
R-GPN
G4084 ἐπιάσατε (piazo)
gripa, arrestera, fånga you have caught
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-AAI-2P
G3568 νῦν. (nun)
nu, från och med nu now.
Adverb Adverb
ADV

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)