Johannesevangeliet 1:43

Nästa dag ville Jesus gå till Galileen. [Troligen för att gå på bröllopet som det berättas om i Joh 2:1.] Han träffade Filippus [som senare blir en av de tolv lärjungarna] och Jesus sade till honom: "Följ mig."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τῇ   ἐπαύριον   ἠθέλησεν   ἐξελθεῖν   εἰς   τὴν   Γαλιλαίαν   καὶ   εὑρίσκει   Φίλιππον   καὶ   λέγει   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀκολούθει   μοι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 Τῇ -, denna, denne On the T-DSF
G1887 ἐπαύριον morgondag, nästa dag, följande dag, dagen efter, morgonen därpå next day ADV
G2309 ἠθέλησεν vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja He desired V-AAI-3S
G1831 ἐξελθεῖν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut to go forth V-2AAN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G1056 Γαλιλαίαν Galileen Galilee. N-ASF-L
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2147 εὑρίσκει finna, befinnas vara He finds V-PAI-3S
G5376 Φίλιππον Filippus Philip. N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0190 ἀκολούθει följa do follow V-PAM-2S
G1473 μοι. jag, mig, min, mitt Me. P-1DS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.