Johannesevangeliet 1:2

Han (Detta, Denne) var i begynnelsen hos (med) Gud.

[Gud (gr. Theos) nämns här tre gånger – först och sist med bestämd artikel, men i "Ordet var Gud" i obestämd form, dvs. utan artikel. Innebörden blir då att Ordet äger Guds egenskaper, se Kol 1:15. Samtidigt gestaltar Ordet dvs. Jesus fullt ut Gud, se Fil 2:6; Heb 1:3; Joh 10:30; Kol 2:9; Joh 20:28. Eftersom ingen människa kan förstå Gud i hans fullhet, begränsar han sig och möter människan i Ordet för Mose på berget Sinai och senare i Ordet förkroppsligat i Sonen.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὗτος   ἦν   ἐν   ἀρχῇ   πρὸς   τὸν   θεόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G0746 ἀρχῇ begynnelsen, början, furstar, först, hörn beginning N-DSF
G4314 πρὸς till with PREP
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G2316 θεόν. Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.