Johannesevangeliet 19:34

men en av soldaterna stack in ett spjut i hans sida, och genast kom (strömmade) blod och vatten ut.

[Den tortyr som Jesus utsatts för med prygling och sedan själva korsfästelsen måste lett till stora blodförluster. Rent medicinskt gör den låga blodvolymen att offret drabbas av hypovolemisk chock. Det innebär att hjärtat skenar för att pumpa blod som inte finns. Eftersom kroppen behöver vätska för att ersätta blodförlusten, är också törst ett av symptomen, vilket Johannes noterar, se vers 28. Lungsäcken fylls också med vatten. I kroppen finns annars knappast vatten i fri form. När soldaten stack sitt spjut i Jesu sida kom troligtvis först lite vatten ut följt av en större mängd blod. Ordföljden i grekiskan behöver inte ange ordningsföljd. Att blod nämns först kan ange att det var mest blod, vilket stämmer rent medicinskt.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   εἷς   τῶν   στρατιωτῶν   λόγχῃ   αὐτοῦ   τὴν   πλευρὰν   ἔνυξεν,   καὶ   ἐξῆλθεν   εὐθὺς   αἷμα   καὶ   ὕδωρ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G1520 εἷς en one A-NSM
G3588 τῶν -, denna, denne of the T-GPM
G4757 στρατιωτῶν soldat soldiers N-GPM
G3057 λόγχῃ spjut with a spear N-DSF
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det His P-GSM
G3588 τὴν -, denna, denne T-ASF
G4125 πλευρὰν sida side N-ASF
G3572 ἔνυξεν, sticka upp, genomborra pierced, V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut came out V-2AAI-3S
G2112 εὐθὺς genast, strax immediately ADV
G0129 αἷμα blod blood N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5204 ὕδωρ. vatten water. N-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.