Johannesevangeliet 19:16

Då överlämnade han honom till dem för att bli korsfäst, och de tog Jesus med sig,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τότε   οὖν   παρέδωκεν   αὐτὸν   αὐτοῖς   ἵνα   σταυρωθῇ.   παρέλαβον   οὖν   τὸν   Ἰησοῦν   καὶ   ἀπήγαγον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5119 Τότε då, vid den tiden Then ADV
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3860 παρέδωκεν överlämna he delivered V-AAI-3S
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4717 σταυρωθῇ. korsfästa He may be crucified. V-APS-3S
G3880 παρέλαβον ta med, tas med, ta till sig, ta till dig, ta till They took V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0520 ἀπήγαγον· leder till, förde they led [him] away. V-2AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.