Johannesevangeliet 18:35

Pilatus svarade: "Jag är väl inte en jude, eller hur? Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig till mig. Vad har du gjort (vad är ditt brott, bekänn nu)?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   ὁ   Πιλᾶτος·   μήτι   ἐγὼ   Ἰουδαῖός   εἰμι;   τὸ   ἔθνος   τὸ   σὸν   καὶ   οἱ   ἀρχιερεῖς   παρέδωκάν   σε   ἐμοί·   τί   ἐποίησας;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· Pilatus Pilate, N-NSM-P
G3385 μήτι kanske not any PRT-N
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2453 Ἰουδαῖός Jude a Jew A-NSM-PG
G1510 εἰμι; är am? V-PAI-1S
G3588 τὸ -, denna, denne The T-NSN
G1484 ἔθνος hedning, folk, nation N-NSN
G3588 τὸ -, denna, denne T-NSN
G4674 σὸν din egen, ditt eget, dina vänner of You S-2SNSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G0749 ἀρχιερεῖς överste präst chief priests N-NPM
G3860 παρέδωκάν överlämna delivered V-AAI-3P
G4771 σε du, ni, er You P-2AS
G1473 ἐμοί· jag, mig, min, mitt to me. P-1DS
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G4160 ἐποίησας;¶ göra did You do? V-AAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.