Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Joh 17:5
Och nu, Fader, förhärliga mig intill (bredvid) dig med den härlighet jag ständigt hade hos dig innan universum (världen) fanns till.
[Jesus ber för sina lärjungar:]

Interlinjär version BETA: (1)

Joh 17:5
καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.¶
och nu prisa mig du fader nära dig själv denna härlighet vem ha före denna denna värld är nära du