Sökresultat: 2

Kärnbibeln: (1)

Joh 17:3
Detta är det eviga livet:
att känna (ha en personlig relation med) dig,
den ende sanne (verkliga) Guden,
och honom som du har sänt, Jesus den Smorde (Messias, Kristus).

Interlinjär version BETA: (1)

Joh 17:3
αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.
detta men är denna evig liv för att känna du denna endast sanna Gud och vem sända Jesus den Smorde