Johannesevangeliet 17:10

Allting jag har är ditt, och allt du har är mitt, och jag har blivit förhärligad i (genom) dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   τὰ   ἐμὰ   πάντα   σά   ἐστιν   καὶ   τὰ   σὰ   ἐμά·   καὶ   δεδόξασμαι   ἐν   αὐτοῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3588 τὰ -, denna, denne things T-NPN
G1699 ἐμὰ min, mitt, mina of mine S-1SNPN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-NPN
G4674 σά din egen, ditt eget, dina vänner Yours S-2SNPN
G1510 ἐστιν är are; V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ -, denna, denne T-NPN
G4674 σὰ din egen, ditt eget, dina vänner Yours, S-2SNPN
G1699 ἐμά· min, mitt, mina Mine; S-1SNPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1392 δεδόξασμαι prisa, ära I have been glorified V-RPI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det them. P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.