Johannesevangeliet 16:29

Hans lärjungar sade till honom: "Äntligen, nu talar du rakt på sak (öppet) och inte med hjälp av liknelser.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγουσιν   αὐτῷ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ·   ἴδε   νῦν   νῦν   παρρησίᾳ   λαλεῖς   καὶ   παροιμίαν   οὐδεμίαν   λέγεις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγουσιν sa, säga, tala, kalla Say V-PAI-3P
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ· honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2396 ἴδε Skåda, titta, se Behold, INJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G3954 παρρησίᾳ öppet tal, frimodigt tal openness N-DSF
G2980 λαλεῖς tala, säga, predika, uttala You speak, V-PAI-2S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3942 παροιμίαν liknelse, ordspråk allegory N-ASF
G3762 οὐδεμίαν ingen, inget not A-ASF-N
G3004 λέγεις. sa, säga, tala, kalla speak. V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.