Johannesevangeliet 15:9

Precis som Fadern älskade mig, så älskade jag också er [osjälviskt utgivande]. Förbli (var kvar) [lev] i min kärlek!


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   ἠγάπησέν   με   ὁ   πατήρ,   κἀγὼ   ὑμᾶς   ἠγάπησα·   μείνατε   ἐν   τῇ   ἀγάπῃ   τῇ   ἐμῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G0025 ἠγάπησέν älska has loved V-AAI-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ, fader Father, N-NSM
G2532 + G1473 κἀγὼ I also CONJ +P-1NS
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0025 ἠγάπησα· älska loved. V-AAI-1S
G3306 μείνατε stanna, bo, do abide V-AAM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ -, denna, denne the T-DSF
G0026 ἀγάπῃ kärlek love N-DSF
G3588 τῇ -, denna, denne T-DSF
G1699 ἐμῇ. min, mitt, mina of Me. S-1SDSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.