Johannesevangeliet 15:7

Om ni förblir i (skulle vara kvar hos) [vill leva i] mig, och mina ord (gr. rhemata) förblir i (skulle vara kvar hos) er, så fråga om (be om; begär, önska) vad ni vill, så ska (kommer) det ske er [och ni ska få det]. [När Jesus talar om "mina ord" används rhema i plural till skillnad mot vers 3 där det står logos i singular.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐὰν   μείνητε   ἐν   ἐμοὶ   καὶ   τὰ   ῥήματά   μου   ἐν   ὑμῖν   μείνῃ,   ὃ   ἐὰν   θέλητε   αἰτήσασθε,   καὶ   γενήσεται   ὑμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1437 ἐὰν om, ifall If COND
G3306 μείνητε stanna, bo, you shall abide V-AAS-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ -, denna, denne the T-NPN
G4487 ῥήματά ord declarations N-NPN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G3306 μείνῃ, stanna, bo, shall abide, V-AAS-3S
G3739 vem whatever R-ASN
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G2309 θέλητε vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja you shall wish, V-PAS-2P
G0154 αἰτήσασθε, fråga efter, fråga do yourself ask V-AMM-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1096 γενήσεται vara, ske, bli, bli gjort, komma it will happen V-FDI-3S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.