Johannesevangeliet 13:12

När han nu hade tvättat deras fötter och tagit (tagit emot) sina kläder [se vers 4] och lagt sig till bords igen [återtagit sin halvliggande position till bords], sade han till dem: "Inser ni (förstår ni utifrån denna personliga upplevelse) vad jag har gjort med (för) er?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὅτε   οὖν   ἔνιψεν   τοὺς   πόδας   αὐτῶν   καὶ   ἔλαβεν   τὰ   ἱμάτια   αὐτοῦ   καὶ   ἀνέπεσεν   πάλιν,   εἶπεν   αὐτοῖς·   γινώσκετε   τί   πεποίηκα   ὑμῖν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 Ὅτε när, medans When CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3538 ἔνιψεν tvätta He had washed V-AAI-3S
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2983 ἔλαβεν få, ta emot, välkomna, ta taken V-2AAI-3S
G3588 τὰ -, denna, denne the T-APN
G2440 ἱμάτια plagg, kläder, dräkt garments N-APN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0377 ἀνέπεσεν sitta ner, slå sig ner he reclined V-2AAI-3S
G3825 πάλιν, igen again, ADV
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1097 γινώσκετε känna, förstå Do you know V-PAI-2P
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G4160 πεποίηκα göra I have done V-RAI-1S
G4771 ὑμῖν; du, ni, er to you? P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.