Johannesevangeliet 13:10

Jesus säger [då] till honom: "Den som har badat [rengjort hela kroppen] behöver bara tvätta fötterna, hans kropp är [ju] helt och hållet ren (ordagrant: förutom att tvätta fötterna har han inget behov, utan är helt ren). Och ni [mina lärjungar] är rena, men inte alla."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   ὁ   λελουμένος   οὐκ   ἔχει   χρείαν   εἰ   μὴ   τοὺς   πόδας   νίψασθαι,   ἀλλ᾽   ἔστιν   καθαρὸς   ὅλος·   καὶ   ὑμεῖς   καθαροί   ἐστε   ἀλλ᾽   οὐχὶ   πάντες.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 -, denna, denne The [one] T-NSM
G3068 λελουμένος bada, tvätta having bathed himself V-RMP-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G5532 χρείαν behov need, N-ASF
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G4228 πόδας fot, fotpall feet N-APM
G3538 νίψασθαι, tvätta to wash, V-AMN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G2513 καθαρὸς ren, klar clean A-NSM
G3650 ὅλος· alla, hela, varje stund, allihop, genom hela wholly; A-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you all P-2NP
G2513 καθαροί ren, klar clean A-NPM
G1510 ἐστε är are, V-PAI-2P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3780 οὐχὶ inte, nej not PRT-N
G3956 πάντες. alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all. A-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.