Johannesevangeliet 12:42

Trots allt detta fanns det bland ledarna [i Stora rådet, Sanhedrin, det högsta beslutande organet bland judarna] många som trodde (litade, lutade sig emot) honom. Men på grund av fariséerna så bekände (tillkännagav) de inte det för att inte bli utstötta från synagogan.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅμως   μέντοι   καὶ   ἐκ   τῶν   ἀρχόντων   πολλοὶ   ἐπίστευσαν   εἰς   αὐτόν,   ἀλλὰ   διὰ   τοὺς   Φαρισαίους   οὐχ   ὡμολόγουν,   ἵνα   μὴ   ἀποσυνάγωγοι   γένωνται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3676 ὅμως ändå, på samma sätt Nevertheless, ADV
G3305 μέντοι ännu, ändå, dock, och indeed CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G0758 ἀρχόντων regent, furste rulers N-GPM
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G4100 ἐπίστευσαν att tro believed V-AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him; P-ASM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G5330 Φαρισαίους farisé Pharisees N-APM-T
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G3670 ὡμολόγουν, bekänna, lova, prisa they were confessing, V-IAI-3P
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0656 ἀποσυνάγωγοι uteslutas ur synagogan, uteslutas ur gemenskapen put out of the synagogue A-NPM
G1096 γένωνται. vara, ske, bli, bli gjort, komma they may be; V-2ADS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.