Johannesevangeliet 12:14

Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, [precis] som det står skrivet [i Sak 9:9]:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εὑρὼν   δὲ   ὁ   Ἰησοῦς   ὀνάριον   ἐκάθισεν   ἐπ᾽   αὐτό,   καθώς   ἐστιν   γεγραμμένον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2147 Εὑρὼν finna, befinnas vara Having found V-2AAP-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3678 ὀνάριον åsneföl a young donkey, N-ASN
G2523 ἐκάθισεν sitta, sitta ner, att sitta He sat V-AAI-3S
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτό, honom, dem, henne, den, det it, P-ASN
G2531 καθώς som, så som as CONJ
G1510 ἐστιν är it is V-PAI-3S
G1125 γεγραμμένον· skriva written: V-RPP-NSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.