Johannesevangeliet 11:54

Av den anledningen vandrade Jesus inte längre öppet bland de judiska invånarna, utan gick till en stad som hette Efraim, i en region som gränsar till öknen. Där stannade han med sina lärjungar.

[Eftersom Efraims stams område ligger norr om Jerusalem låg staden antagligen några mil nordöst om Jerusalem vid gränsen mot öknen i öster. Många identifierar den med den gamla staden Ofra som omnämns i Jos 18:23, drygt två mil nordost om Jerusalem.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

αὐτόν.¶   οὖν   Ἰησοῦς   οὐκέτι   παρρησίᾳ   περιεπάτει   ἐν   τοῖς   Ἰουδαίοις,   ἀλλ᾽   ἀπῆλθεν   ἐκεῖθεν   εἰς   τὴν   χώραν   ἐγγὺς   τῆς   ἐρήμου   εἰς   Ἐφραὶμ   λεγομένην   πόλιν,   κἀκεῖ   ἔμεινεν   μετὰ   τῶν   μαθητῶν   αὐτοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen Therefore CONJ
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G3954 παρρησίᾳ öppet tal, frimodigt tal publicly N-DSF
G4043 περιεπάτει was walking V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig among PREP
G3588 τοῖς -, denna, denne the T-DPM
G2453 Ἰουδαίοις, Jude Jews, A-DPM-PG
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0565 ἀπῆλθεν gå, gå sin väg, gå iväg, went away V-2AAI-3S
G1564 ἐκεῖθεν därifrån from there ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G5561 χώραν land region N-ASF
G1451 ἐγγὺς nära near PREP
G3588 τῆς -, denna, denne the T-GSF
G2048 ἐρήμου vildmark, ödemark, öken wilderness, A-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2187 Ἐφραὶμ Efraim Ephraim N-ASM-L
G3004 λεγομένην sa, säga, tala, kalla being called V-PPP-ASF
G4172 πόλιν, stad a city. N-ASF
G2532 + G1563 κἀκεῖ And there CONJ +ADV
G3306 ἔμεινεν stanna, bo, He stayed V-AAI-3S
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples. N-GPM
G0846 αὐτοῦ.¶ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.