Johannesevangeliet 11:37

Men några av dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde mannen, gjort så att Lasarus inte behövt dö?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τινὲς   δὲ   ἐξ   αὐτῶν   εἶπαν·   οὐκ   ἐδύνατο   οὗτος   ὁ   ἀνοίξας   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   τοῦ   τυφλοῦ   ποιῆσαι   ἵνα   καὶ   οὗτος   μὴ   ἀποθάνῃ;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5100 τινὲς något, någon, några Some X-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G2036 εἶπαν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3P
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1410 ἐδύνατο kan, kan inte was able V-INI-3S
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man] D-NSM
G3588 -, denna, denne who T-NSM
G0455 ἀνοίξας öppna having opened V-AAP-NSM
G3588 τοὺς -, denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes N-APM
G3588 τοῦ -, denna, denne of the T-GSM
G5185 τυφλοῦ blind blind, A-GSM
G4160 ποιῆσαι göra to have caused V-AAN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this one D-NSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0599 ἀποθάνῃ;¶ dö, omkomma, vara död, döende may have died? V-2AAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.