Johannesevangeliet 11:15

och jag är glad för er skull att jag inte var där. Detta kommer att hjälpa er att tro (lita, luta er emot mig)."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   χαίρω   δι᾽   ὑμᾶς,   ἵνα   πιστεύσητε,   ὅτι   οὐκ   ἤμην   ἐκεῖ·   ἀλλ᾽   ἄγωμεν   πρὸς   αὐτόν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G5463 χαίρω glädja sig I rejoice V-PAI-1S
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför for sake of PREP
G4771 ὑμᾶς, du, ni, er you, P-2AP
G2443 ἵνα för att, till in order that CONJ
G4100 πιστεύσητε, att tro you may believe, V-AAS-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἤμην är I was V-IMI-1S
G1563 ἐκεῖ· där, dit there. ADV
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G0071 ἄγωμεν föra, leda, gå, för fram let us go V-PAS-1P
G4314 πρὸς till to PREP
G0846 αὐτόν.¶ honom, dem, henne, den, det him. P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.