Johannesevangeliet 10:15

precis som Fadern känner (har en personlig relation med) mig,
    känner jag också (har jag också en personlig relation med) Fadern
    – och jag ger mitt liv för fåren (lägger ner hela min själ i det som gäller fåren).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   γινώσκει   με   ὁ   πατὴρ   κἀγὼ   γινώσκω   τὸν   πατέρα,   καὶ   τὴν   ψυχήν   μου   τίθημι   ὑπὲρ   τῶν   προβάτων.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som As CONJ
G1097 γινώσκει känna, förstå knows V-PAI-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father, N-NSM
G2532 + G1473 κἀγὼ I also CONJ +P-1NS
G1097 γινώσκω känna, förstå know V-PAI-1S
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα, fader Father; N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G5590 ψυχήν själ life N-ASF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G5087 τίθημι sätta, lägga I lay down V-PAI-1S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPN
G4263 προβάτων. får sheep. N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.