Johannesevangeliet 9:9

Några sade: "Det är han."
    Andra sade: "Nej, men han liknar honom."
    Själv sade han gång på gång: "Det är jag."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄλλοι   ἔλεγον   ὅτι   οὗτός   ἐστιν,   ἄλλοι   ἔλεγον·   ἔλεγον·   ἀλλ᾽   ὅτι   ὅμοιος   αὐτῷ   ἐστιν.   ἐκεῖνος   ἔλεγεν   ὅτι   ἐγώ   εἰμι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0243 ἄλλοι ändå Some A-NPM
G3004 ἔλεγον sa, säga, tala, kalla were saying V-IAI-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G3778 οὗτός detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de He D-NSM
G1510 ἐστιν, är it is, V-PAI-3S
G0243 ἄλλοι ändå but others A-NPM
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G3004 ἔλεγον· sa, säga, tala, kalla were saying, V-IAI-3P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3664 ὅμοιος likna like A-NSM
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det as him P-DSM
G1510 ἐστιν. är he is. V-PAI-3S
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G3004 ἔλεγεν sa, säga, tala, kalla was saying V-IAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that, CONJ
G1473 ἐγώ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1510 εἰμι. är am [he]. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.