Johannesevangeliet 9:6

När han sagt detta, spottade han på marken, gjorde lera av saliven [den fuktiga jorden] och strök (smorde) den på den blindes ögon,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ταῦτα   εἰπὼν   ἔπτυσεν   χαμαὶ   καὶ   ἐποίησεν   πηλὸν   ἐκ   τοῦ   πτύσματος   καὶ   ἐπέχρισεν   ἐπέχρισεν   τὸν   πηλὸν   ἐπὶ   τοὺς   ὀφθαλμοὺς   τοῦ   τυφλοῦ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSM
G4429 ἔπτυσεν spotta He spat V-AAI-3S
G5476 χαμαὶ på marken on [the] ground, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4160 ἐποίησεν göra made V-AAI-3S
G4081 πηλὸν lera clay N-ASM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4427 πτύσματος saliv spittle, N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2025 ἐπέχρισεν smörja he rubbed on V-AAI-3S
G2025 ἐπέχρισεν smörja he rubbed on V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G4081 πηλὸν lera clay N-ASM
G1909 ἐπὶ på, i, till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G3788 ὀφθαλμοὺς öga, syn eyes N-APM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G5185 τυφλοῦ, blind blind. A-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.