Johannesevangeliet 9:40

Några av fariséerna som var med honom hörde detta och sade: "Vi är inte blinda, eller hur?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ἤκουσαν   ἐκ   τῶν   Φαρισαίων   ταῦτα   οἱ   μετ᾽   αὐτοῦ   ὄντες   καὶ   εἶπον   αὐτῷ·   μὴ   καὶ   ἡμεῖς   τυφλοί   ἐσμεν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0191 ἤκουσαν höra, lyssna Heard V-AAI-3P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på from PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G5330 Φαρισαίων farisé Pharisees N-GPM-T
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things, D-APN
G3588 οἱ denna, denne who T-NPM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G1510 ὄντες är being V-PAP-NPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπον säga, tala, bud they said V-2AAI-3P
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to Him, P-DSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G5185 τυφλοί blind blind A-NPM
G1510 ἐσμεν; är are? V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.