Johannesevangeliet 9:39

Jesus sade: "Till en dom [för att predika Guds sanning, vara som en skiljedomare mellan dem som tror på mig och dem som inte tror] har jag kommit i världen, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   εἶπεν   ὁ   Ἰησοῦς·   εἰς   κρίμα   ἐγὼ   εἰς   τὸν   κόσμον   τοῦτον   ἦλθον,   ἵνα   οἱ   μὴ   βλέποντες   βλέπωσιν   καὶ   οἱ   βλέποντες   τυφλοὶ   γένωνται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud said V-2AAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot For PREP
G2917 κρίμα dom judgment N-ASN
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G3778 τοῦτον detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASM
G2064 ἦλθον, komma, gå came, V-2AAI-1S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0991 βλέποντες se, ge akt på seeing V-PAP-NPM
G0991 βλέπωσιν se, ge akt på may see; V-PAS-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G0991 βλέποντες se, ge akt på seeing, V-PAP-NPM
G5185 τυφλοὶ blind blind A-NPM
G1096 γένωνται.¶ vara, ske, bli, bli gjort, komma may become.” V-2ADS-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.