Johannesevangeliet 9:38

Då bekände (ropade, sade) han: "Jag tror, Herre." Och han tillbad honom (böjde sig i ödmjukhet, föll på knä, kysste bildligt i vördnad Jesu hand).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἔφη·   πιστεύω,   κύριε,   καὶ   προσεκύνησεν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5346 ἔφη· säga he was saying, V-IAI-3S
G4100 πιστεύω, att tro I believe, V-PAI-1S
G2962 κύριε, Herren, herre Lord. N-VSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4352 προσεκύνησεν tillbe he worshiped V-AAI-3S
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det Him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.