Johannesevangeliet 9:37

Jesus sade till honom: "Du har sett honom och det är han som talar med dig just nu."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   δὲ   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   καὶ   ἑώρακας   αὐτόν,   καὶ   ὁ   λαλῶν   μετὰ   σοῦ   ἐκεῖνός   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också Both CONJ
G3708 ἑώρακας se You have seen V-RAI-2S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G2980 λαλῶν tala, säga, predika, uttala speaking V-PAP-NSM
G3326 μετὰ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 σοῦ du, ni, er you P-2GS
G1565 ἐκεῖνός den He D-NSM
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.