Johannesevangeliet 9:36

Han svarade: "Vem är han Herre, så att jag kan tro på honom?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   ἐκεῖνος   καὶ   εἶπεν·   εἶπεν·   τίς   ἐστιν,   κύριε,   ἵνα   πιστεύσω   εἰς   αὐτόν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G1565 ἐκεῖνος den he D-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 ἐστιν, är is He, V-PAI-3S
G2962 κύριε, Herren, herre Lord, N-VSM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4100 πιστεύσω att tro I may believe V-AAS-1S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G0846 αὐτόν; honom, dem, henne, den, det Him? P-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.