Johannesevangeliet 9:31

Vi vet att Gud inte lyssnar på syndare, men om någon väljer att frukta Gud (i vördnadsfull tillbedjan) och väljer att göra hans vilja, då hör Gud honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   ἁμαρτωλῶν   ὁ   θεὸς   οὐκ   ἀκούει,   ἀλλ᾽   ἐάν   τις   θεοσεβὴς   ᾖ   καὶ   τὸ   θέλημα   αὐτοῦ   ποιῇ,   τούτου   ἀκούει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0268 ἁμαρτωλῶν syndig, syndare to sinners A-GPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G0191 ἀκούει, höra, lyssna does listen; V-PAI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1437 ἐάν om, ifall if COND
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G2318 θεοσεβὴς tillbedjare av Gud God-fearing A-NSM
G1510 är shall be, V-PAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2307 θέλημα vilja will N-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G4160 ποιῇ, göra shall do, V-PAS-3S
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de to him D-GSM
G0191 ἀκούει. höra, lyssna He listens. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.