Johannesevangeliet 9:3

Jesus svarade: "Det är varken hans synd eller hans föräldrars synd som gjorde honom blind. Det skedde för att Guds gärningar skulle bli manifesterade (förklarade, åskådliggjorda) i honom.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   οὔτε   οὗτος   ἥμαρτεν   οὔτε   οἱ   γονεῖς   αὐτοῦ,   ἀλλ᾽   ἵνα   φανερωθῇ   τὰ   ἔργα   τοῦ   θεοῦ   ἐν   αὐτῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3777 οὔτε varken, inte heller Neither CONJ-N
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this [man] D-NSM
G0264 ἥμαρτεν synda sinned, V-2AAI-3S
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G1118 γονεῖς föräldrar parents N-NPM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of him; P-GSM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till [it was] that CONJ
G5319 φανερωθῇ offentliggöra may be displayed V-APS-3S
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G2041 ἔργα gärning, handling works N-NPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ. honom, dem, henne, den, det him. P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.